HinSA initieert en regisseert projecten en programma’s op het snijvlak van samenleving en agrifood. Ons inzicht in krachtenvelden, markten en trends verzekert een hoge kwaliteit. Ons hart gaat sneller kloppen van het doen. We leggen nieuwe verbindingen tussen bedrijven, overheden, onderzoekers en maatschappelijke organisaties. We werken actieprogramma’s uit die aansluiten bij de praktijk van de landbouw en de levensmiddelenindustrie. We koppelen daaraan de mensen uit ons netwerk voor een vlotte en efficiënte uitvoering. Op die manier geven we richting en realiseren we doelen.

 

HinSA heeft ervaring met zowel nationale als internationale projecten. We zijn een gesprekspartner van directie- tot keukentafel. Naast initiatief en regie bestaat onze inbreng in projecten en programma’s uit:

  • Technische expertise: landbouw, voedselketens en duurzaamheid
  • Opzetten netwerken: rekruteren en opleiden van experts en opzetten van kennisprogramma’s
  • Quality Assurance: opzetten en managen van kwaliteitsprogramma’s
  • Communicatie: communicatiestrategie, communicatiemiddelen en perswoordvoering
  • Governance: opzetten organisaties en uitwerken (juridische) structuur

Over onsKeesJaap1

06 - 510 15 532 | keesjaap.hin@hinsa.nl
linkedin


Kees-Jaap Hin
heeft HinSA in 2012 opgericht. Hij heeft in Wageningen Veeteelt en Bedrijfseconomie gestudeerd en in Leiden Politicologie. Kees-Jaap heeft jarenlange ervaring in de agrifood sector, hij heeft kennis van voedselketens en een goed netwerk in de sector. Hij is in staat complexe issues met verschillende agenda's en belangen overzichtelijk in kaart te brengen, dit uit te werken tot praktische actieprogramma’s en deze op een resultaatgerichte manier te implementeren.

 

Jessica C

06 - 467 15 155 | jessica.cornelissen@hinsa.nl
linkedin


Jessica Cornelissen
is in 2014 aangesloten bij HinSA. Zij heeft bèta en gamma gecombineerd in de studie Biomedische Wetenschappen aan de UvA. Bij Wageningen UR heeft ze gewerkt aan innovaties in de veehouderij en aan keten- ontwikkeling in agrifood in Afrika. Jessica is een doorzetter, sterk in het neerzetten van nieuwe structuren van werken, en creëert helderheid en overzicht. Ze weet daarmee richting te geven aan vraagstukken met diverse belangen en percepties.


Hilde2

 Kijk jij met net zoveel nieuwsgierigheid en interesse naar je bord eten als wij? Wil jij als youngprofessional meedenken en werken aan vraagstukken en projecten waar landbouw, voedsel ensamenleving samenkomen? En zie jij jezelf het liefst werken in een klein hecht team dat echthet verschil weet te maken? Dan zoeken wij jou!

Bekijk onze vacature 

Onze ervaring

KringloopToets

Voor een duurzame landbouw en veehouderij is het belangrijk de kringlopen voor nutriënten te sluiten. Hiervoor zijn maatregelen in beleid en praktijk nodig. De KringloopToets, ontwikkeld in samenwerking met Wageningen UR, maakt de verwachte consequenties van maatregelen inzichtelijk. Dit helpt om het gesprek tussen stakeholders zorgvuldiger en feitelijker te laten verlopen.

HinSA heeft de conceptontwikkeling voor de KringloopToets vanuit een werkgroep met Provincie Noord-Brabant, Nevedi, Natuur & Milieu, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Economische Zaken, Brabantse Milieu Federatie en het RIVM gecoördineerd. Voor de uitvoering van de toets is een samenwerkingsverband tussen deze partijen opgezet.

 

Soja Coalitie Europese zuivelbedrijven

Verschillende zuivelbedrijven in Europa hebben een commitment voor het gebruik van verantwoorde sojaschroot en -hullen in krachtvoer voor melkkoeien. Sojaschroot en -hullen zijn typische bulkgrondstoffen die met bulkcarriers worden geïmporteerd. 

In opdracht van de Nederlandse Zuivel Organisatie en het Initiatief Duurzame Handel heeft HinSA de basis gelegd voor een samenwerking tussen marktleiders in de zuivelmarkt vanuit Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Verenigt Koningrijk en Zweden, om informatie te delen en beleid af te stemmen. Hiermee wordt het marktsignaal voor verantwoorde soja naar de veevoersector, de handel en sojatelers versterkt.

 

Agenderen gras en weidegang via Stichting Weidegang

Stichting Weidegang ondersteunt melkveehouders met praktische informatie om management van gras en weidegang te versterken. Hiervoor zijn zo’n 50 WeideCoaches bij de stichting aangesloten. De stichting is een initiatief van FrieslandCampina. Inmiddels zijn de Dierenbescherming, LTO-Nederland, NAJK, Natuurmonumenten, Nederlandse Zuivelorganisatie, NMV, Rabobank en het ministerie van EZ betrokken bij de stichting

HinSA is verantwoordelijk voor het dagelijks management van de stichting. Samen met kennisinstellingen als Wageningen UR en Veenweiden Innovatiecentrum ontwikkelt HinSA innovatieve concepten (zoals Nieuw Nederlands Weiden, de FarmWalk, Robot & Weiden en Nieuwe Weiders) en vertaalt deze in adviesproducten die de WeideCoaches en andere erfbetreders gebruiken in de advisering van melkveehouders. Daarnaast hebben WeideCoaches meer dan 1000 gesprekken gevoerd met melkveehouders die overwegen weer te starten met weiden.

 

Borgen van weidemelk

Weidemelk is melk afkomstig van boerderijen waar de koeien van het voorjaar tot in het najaar ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen. Het weidemelklogo garandeert dat de zuivelproducten gemaakt zijn van weidemelk. Deze melk wordt apart opgehaald en verwerkt tot dagverse zuivel – zoals (karne)melk, vla en yoghurt – en kaas. De Stichting Weidegang borgt het productieproces, het transport en de verwerking van de weidemelk.

HinSA heeft, in samenwerking met ketenpartijen, voor Stichting Weidegang een efficiënt en effectief schema uitgewerkt om weidezuivel te borgen en het Weidemelklogo in licentie uit te geven. In 2016 zijn aanvullende voorwaarden geïmplementeerd om het schema ook internationaal te kunnen toepassen. Weidemelk wordt inmiddels geproduceerd in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk en verkocht in zo'n 16 Europese landen.

 

Weidegang aantonen met digitale meetsystemen

De Duurzame Zuivelketen ondersteunt innovatie door melkveehouders meer ruimte te geven voor een flexibele invulling van weidegang. Voorwaarde is dat de weidegangduur van de melkgevende koeien bij deze melkveehouders digitaal wordt geregistreerd. Dergelijke registratiesystemen waren echter nog niet beschikbaar.

In opdracht van de Duurzame Zuivelketen heeft HinSA een traject opgezet waarin technologiebedrijven meetsystemen hebben ontwikkeld. HinSA heeft, in samenwerking met TNO, de eisen voor de meetsystemen opgesteld en de systemen getoetst. Daarnaast is binnen JoinData een datainfrastructuur ingericht zodat melkveehouders de registratie van hun meetsysteem kunnen delen met hun zuivelbedrijf. Systemen van DeLaval, GEA, IoT Farm, Lely en VSM zijn toegelaten voor gebruik door melkveehouders.

 

Taskforce Zorgvuldige Veehouderij

Kees-Jaap Hin heeft in opdracht van Martin Scholten van Wageningen UR een taskforce begeleid met onderzoekers en hoogleraren vanuit de onderzoeksinstituten en universiteit waar in het concept zorgvuldige veehouderij is ontwikkeld. Het concept is onder andere gebruikt in het Verbond van Den Bosch en de commissie Alders over megastallen. Het concept is ook opgenomen in het regeerakkoord van het VVD-PvdA-kabinet.


Contact


Adres:
Zaamen
Nieuwe Gracht 3
2011 NB Haarlem

info@hinsa.nl

Kees-Jaap Hin: 06 - 510 15 532, keesjaap.hin@hinsa.nl
Jessica Cornelissen: 06 - 467 15 155, jessica.cornelissen@hinsa.nl